Metodologia, etyka i bezpieczeństwo w projektach dokumentujących doświadczenie wojenne i uchodźcze po inwazji Rosji na Ukrainę z dn. 24 lutego 2022

W jaki sposób gromadzimy relacje historii mówionej w naszym projekcie? Odpowiedzi na to pytanie udzieli najnowszy numer czasopisma Wrocławski Rocznik Historii Mówionej. W tomie 12 (2022) opublikowano stosowane w projekcie rozwiązania organizacyjne, metodologiczne i etyczne wraz z konkretnymi przykładami.
Teksty są w otwartym dostępie, po polsku i po angielsku.