Konkurs na stanowisko post-doc w projekcie „Badania nad gromadzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem ukraińskich świadectw z czasów wojny 2022”

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko post-doc w projekcie Badania nad gromadzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem ukraińskich świadectw z czasów wojny 2022

Kierowniczka projektu dr Anna Wylegała
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu „OPUS-24 LAP” Nr DEC-2022/47/I/HS6/03071

Liczba wolnych etatów: 1
Możliwość rozpoczęcia pracy: od 1 stycznia 2024 r.

Treść ogłoszenia

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 15 października 2023 r. w formie elektronicznej na adres: konkurs@ifispan.edu.pl (kopia: anna.wylegala@ifispan.edu.pl) z dopiskiem w tytule: „Post-doc U-CORE”.
Dodatkowych informacji udziela: dr Anna Wylegała, anna.wylegala@ifispan.edu.pl

Konkurs będzie przebiegał w 2 etapach. W pierwszym etapie Komisja Konkursowa dokona wstępnej oceny kandydatów/ek na podstawie złożonych dokumentów. Najwyżej ocenione osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, stanowiącą drugi etap konkursu.
W przypadku małej liczby kandydatów/tek spełniających kryteria konkursu, rezerwuje się prawo przedłużenia terminu składania dokumentów i przesunięcie terminu rozmów kwalifikacyjnych. W przypadku rezygnacji wyłonionego/ej kandydata/tki, rezerwuje się prawo wskazania kolejnej osoby z listy rankingowej.

Rozmowy kwalifikacyjne planowane są między 15 a 31 października w siedzibie Instytutu (Warszawa, Nowy Świat 72) lub za pośrednictwem platformy Zoom.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 6 listopada 2023 r., a wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie https://ifispan.pl/category/oferty-pracy/konkursy/.