Seminarium „Wojna, uchodźstwo i kryzys: etyka w projektach badawczo-dokumentacyjnych”

Zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszym z cyklicznych seminariów projektu „Świadectwa wojny”, Wojna, uchodźstwo i kryzys: etyka w projektach badawczo-dokumentacyjnych, które odbędzie się 29 września 2022 r. o godz. 18.00 w formacie zoom. 29.09.2022_Swiadectwa_Wojny_zaproszenie na seminarium

Prowadzenie i pierwszy komentarz: dr Sylwia Urbańska (Wydział Socjologii UW).
Uczestnicy dyskusji: dr Jakub Gałęziowski (Instytut Historii Sztuki UW), dr hab. Patrycja Trzeszczyńska (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ), dr Anna Wylegała (Instytut Filozofii i Socjologii PAN).

Napaść Rosji na niezależną Ukrainę, zbrodnie rosyjskie popełniane na terenach okupowanych i konieczność opuszczenie kraju przez miliony mieszkańców Ukrainy to wydarzenia bezprecedensowe w powojennej historii Europy. Naturalną reakcją badaczy, pracowników organizacji pozarządowych i instytucji kultury jest chęć nie tylko bezpośredniego niesienia pomocy, ale również dokumentowania doświadczenia wojny i uchodźstwa. Inicjatywy badawcze i dokumentacyjne pojawiły się niemal od razu po wybuchu wojny, przybrały zaś na sile w momencie ujawnienia rosyjskich zbrodni w Mariupolu, Buczy i innych podkijowskich miejscowościach.

Podczas seminarium chcemy zastanowić się nad standardami etycznymi i problemami natury etycznej, której pojawiają się podczas realizacji projektów dotyczących wojny, uchodźstwa i sytuacji kryzysowych – nie tylko na Ukrainie. Przedmiotem naszej dyskusji będą rozwiązania przyjęte w realizowanym od połowy marca projekcie „24.02.2022, 5 rano: Świadectwa wojny”, będące efektem wspólnego namysłu członków międzynarodowego zespołu projektowego, naszych pierwszych doświadczeń oraz zastosowania się do sugestii dwóch niezależnych komisji opiniujących projekt: Komisji ds. Etyki Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz Ethical Board na Uniwersytecie w Luksemburgu.

Zachęcamy do zapoznania się z tekstem wytycznych przygotowanym w projekcie: „Metodologia, etyka i bezpieczeństwo w projektach dokumentujących doświadczenie wojenne i uchodźcze po inwazji Rosji na Ukrainę z dn. 24.02.2022”.

O uczestnikach dyskusji:
Dr Jakub Gałęziowski: historyk, uczestnik i koordynator wielu projektów oral history. W październiku nakładem wydawnictwa Krytyka Polityczna ukaże się jego książka „Niedopowiedziane Biografie. Polskie dzieci urodzone z powodu wojny” na podstawie rozprawy doktorskiej o tym samym tytule. Prezes Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej, redaktor” Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej.

Dr hab. Patrycja Trzeszczyńska: etnolożka i ukrainoznawczyni, zajmuje się migracjami i procesami diasporotwórczymi w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, mniejszościami oraz pamięcią. Autorka książki „Diaspora-pamięć-miejsca: Ukraińcy z Polski z lat 80. XX w. w Kanadzie” (2019) oraz współautorka książki „Migracje i Covid-19: przemiany wielokulturowego Krakowa” (2022, wraz z K. Pędziwiatr, J. Brzozowski, D. Wiktor-Mach, K. Kaczorowski, M. Stanowski).

Dr Sylwia Urbańska: socjolożka, specjalizuje się w socjologii migracji, badaniach przemian życia rodzinnego oraz wzorców płci w społecznościach wiejskich i migracyjnych, a także metodologii badań jakościowych. Autorka książki „Matka Polka na odległość. Z doświadczeń migracyjnych robotnic 1989-2010” (2015), współautorka monografii „Poza granicami. Płeć społeczno-kulturowa w katolickich organizacjach migracyjnych” (2020, wraz z Leszczyńska K., Zielińska K.) oraz cyklu reportaży socjologicznych z granicy polsko-białoruskiej ” (2021/2022, wraz z Sadura P.). Członkini Komisji ds. Etyki Badań Naukowych na Wydziale Socjologii UW.

 

Dr Anna Wylegała: socjolożka, bada związki pamięci biograficznej i zbiorowej w Polsce i na Ukrainie oraz historię społeczną okresu drugiej wojny światowej w tych krajach. Ostatnio wydała książkę „Był dwór, nie ma dworu. Reforma rolna w Polsce” (2021). Kieruje projektem „24.02.2022, 5 rano: Świadectwa wojny”.

Aby wziąć udział w seminarium i otrzymać link do spotkania, należy zgłosić chęć uczestnictwa na adres mailowy: publicrelations@ifispan.edu.pl.