Projekt dokumentacyjny „Świadectwa wojny” otrzymał grant OPUS 24+LAP!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasze całoroczne starania zostały docenione przez Narodowe Centrum Nauki i otrzymaliśmy finansowanie na rozwój projektu!
Opis dalszych badań poniżej:
Projekt jest kontynuacją działań dokumentacyjnych prowadzonych przez naukowców z Ukrainy, Polski, Luksemburga, Wielkiej Brytanii i Niemiec w ramach inicjatywy „24.02.2022, 5 rano: Świadectwa wojny” (https://swiadectwawojny2022.org/). Po zgromadzeniu ponad 200 relacji ukraińskich uchodźczyń i uchodźców w Polsce, 150 na Ukrainie i 50 w Luksemburgu przechodzimy do pracy badawczej z tym materiałem. W ramach naszego projektu skontaktujemy się ponownie z wybranymi rozmówczyniami i rozmówcami i według wypracowanej uprzednio metodologii nagramy drugą rundę wywiadów. Następnie wywiady zostaną opracowane, zaś cały korpus źródeł (wywiady pierwszej i drugiej rundy z Polski, Ukrainy i Luksemburga) poddany zostanie analizie, w tym za pomocą innowacyjnego programu do analizy danych jakościowych CatDV. Interesować nas będą kwestie języka wywiadu i analiza struktur narracyjnych, kształtowanie się biograficznej i społecznej pamięci o rosyjskiej inwazji, kwestie tożsamościowe, a także strategie migracyjne obierane przez osoby badane. W projekcie szczególną uwagę poświęcimy kwestiom metodologii i etyki gromadzenia, analizy i udostępniania danych dotyczących wciąż trwającego konfliktu zbrojnego. Rezultatem projektu będzie udostępnienie całego zbioru wszystkim zainteresowanym pracą badawczą i edukacyjną z nim, w wybranych stacjonarnych punktach dostępu za pomocą bezpiecznego oprogramowania typu Open Source Software. Podejmiemy również szereg działań popularyzatorskich, takich jak przygotowanie komiksu oraz filmu animowanego, które pozwolą na przybliżenie historii naszych rozmówczyń i rozmówców szerszej publiczności.
Projekt realizowany będzie we współpracy z zespołem badawczym z Luksemburga oraz przy udziale partnera ukraińskiego.